Välkommen till Bingsjö

Bingsjö ligger i Rättviks Kommun, Dalarna


Historik kring byn Bingsjö

Welcome to Bingsjö in Dalarna

Bingsjö is located in Rättvik's Municipality, Dalarna


The history of Bingsjö