Lokala byar till Bingsjö

Dalstuga by

Dalstuga ligger fyra och en halv mil från Rättviks centrum, vid sydvästra hörnet av Amungen. Kring stränderna finns många båthus eftersom transporterna huvudsakligen skedde över sjön Amungen.

Stengärdsgård. Foto: © Yvonné Öhrnell.
Text: Rättvik Kommun

Dådran by

Den första nybyggaren i Dådran kan ha varit från Finland, som ska ha bott vid ett flyttblock nära fördämningen ovanför Bruksdammen. 

Dådrans smedja. Foto: © Yvonné Öhrnell.
Text: Rättvik Kommun

Finnbacka by

I nordöstra delen av Rättviks kommun ligger några spridda byar: finnbyarna. Redan på 1500-talet började finnarna vandra in i Sverige. De flydde undan missförhållanden och oro i sitt hemland.

Finnbacka. Foto: © Yvonné Öhrnell.
Text: Rättvik Kommun